http://www.serioustoys.nl/disclaimer, /disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Serious Toys B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze sites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.serioustoys.nl en www.tiktegel.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Informatie op deze internetsites zoals teksten, afbeeldingen, of software etc. etc., mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Serious Toys B.V..

Serious Toys B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.serioustoys.nl en www.tiktegel.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Serious Toys B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.serioustoys.nl en www.tiktegel.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

De Serious Toys B.V. internetsites worden regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.

De internetsites kunnen links bevatten naar sites van derden, niet Serious Toys bedrijven. Serious Toys B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. 


Serious Toys B.V. werkt doorlopend aan het verbeteren van de spelen voor de TikTegel. De afbeeldingen en beschijvingen van de spelen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken of wijzigen.


Serious Toys logo