http://www.serioustoys.nl/onderbouwing, /onderbouwing

Onderbouwing

De producten van Serious Toys zijn gebaseerd op een geavanceerd technisch platform voor tastbare interactie (fysieke mens-computer interactie) ontwikkeld bij Philips Research. Daarin wordt fundamentele kennis toegepast over speltheorie, over hoe tastbare interactie in de hersenen werkt en hoe het creëren van inhoud (content) makkelijk te maken is. De werking en toepassingen van de technologie van Serious Toys zijn onderwerp van breed wetenschappelijk onderzoek. Enkele publicaties hierover zijn te vinden in de rechterkolom. De Universiteit Leiden onderzoekt hoe de TikTegel kan worden ingezet voor dynamisch testen; hier kunt u meer informatie vinden.

 

De TikTegel is het eerste product op basis van deze technologie. Het concept van de TikTegel is voorgelegd aan kinderen, ouders, leraren, schoolbesturen en schoolleveranciers. Allen reageerden bijzonder positief.

  • De zelfmotiverende eigenschappen van het concept zijn proefondervindelijk aangetoond in verschillende onderzoeken met in totaal ruim 100 kinderen.
  • Uit interviews en groepsgeprekken met meer dan 80 ouders in drie landen bleek dat ouders steevast de toegevoegde waarde herkennen.
  • Deskundigen uit de pedagogie, ontwikkelingspsychologie en bewegingswetenschappen stellen dat het concept de natuurlijke ontwikkeling en manier van leren ondersteunt en kan helpen specifieke problemen van kinderen op te lossen.

 Assessment and development of cognitive skills using tangible electronic board games
(Serious games on the TUI TagTiles)

Janneke Verhaegh, 2012
PhD Thesis


Validating a tangible test method for basic language skills in primary education

Joyce Krijgsman, 2011
Download »

 

Dynamic testing with tangible electronics: Measuring children’s change in strategy use with a series completion task

Wilma C. M. Resing, Julian G. Elliott
British Journal of Educational Psychology 2010 
Link to publisher »

 

ESPranto SDK: an adaptive programming environment for tangible applications

Robert van Herk, Janneke Verhaegh, Willem Fontijn
accepted for publication at CHI2009.
 

Integral skill development with the TagTiles console

Janneke Verhaegh, Willem Fontijn
accepted for CHI workshop on Tangibles for children, 2009.
 

On the benefits of tangible interfaces for educational games

Janneke Verhaegh, Willem Fontijn, Aljosja Jacobs
DIGITEL08: 2nd IEEE International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, 2008.
Link to publisher »
 

A tangible tabletop game supporting therapy of children with cerebral palsy

Ying Li, Willem Fontijn, Panos Markopoulos
Fun and Games ’08: 2nd International Conference on Fun and Games, 2008. 
Link to publisher »
 

Effective use of fun with a tangible interaction console

Janneke Verhaegh, Jettie Hoonhout, Willem Fontijn
PerGames workshop, International Conference on Pervasive Computing, 2007.
Download »
 

Tagtiles: optimal challenge in educational electronics

Janneke Verhaegh, Willem Fontijn, Jettie Hoonhout 
TEI 07: 1st International Conference on Tangible and Embedded Interaction, 2007. 
Link to publisher »
 

Functional Fun with Tangible User Interfaces

Willem Fontijn, Jettie Hoonhout
DIGITEL07: 1st IEEE International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, 2007.
Link to publisher »
 

StoryToy the interactive Storytelling Toy

Willem Fontijn, Philip Mendels
PerGames workshop, International Conference on Pervasive Computing, 2005.
Download »
 
Serious Toys logo